طراحی سایت آموزشی کفش جاب

طراحی سایت آموزشی کفش جاب به مدت دو هفته به طول انجامید و برای آموزشگاه کفاشی است.همکاری با استاد حرفه ی کفاشی تجربه جالبی برای takman بود.

برگشت به بالا
برگشت مرحله قبل
بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.