طراحی لوگو سایت احمدی پسته

طراحی لوگو سایت احمدی پسته کمی سخت بود زیرا که کارفرما بسیار روی لوگو مجموعه خود سخت گیر بود و به همین دلیل زمان زیادی برد تا به نتیجه برسیم.

برگشت به بالا
برگشت مرحله قبل
بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.