طراحی موشن گرافیک کرونا توسط تکمان

طراحی موشن گرافیک کرونا توسط تکمان صورت گرفته است.موشن گرافیک کرونا برای آشنایی مردم با این ویروس منحوس طراحی و اجرا شده است.جزو اولین موشن گرافیک هایی است که توسط گروه تبلیغاتی تکمان طراحی شده است.

برگشت به بالا
برگشت مرحله قبل
بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.