فیلم برداری هوایی با QRX350 PRO

فیلم برداری هوایی از جمله فعالیت هایی است که باید در پلن های یک تیم تبلیغاتی جای داشته باشد. تیم ما فیلم برداری هوایی با QRX350 PRO را انجام می دهد

برگشت به بالا
برگشت مرحله قبل
بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.