آموزش اتوکد Autocad

آموزش اتوکد Autocad

آموزش اتوکد Autocad در یک بازه زمانی 20 ساعته تدریس می شود.این بازه در دست شماست.شما می توانید در 10 کلاس 2 ساعت بشینید یا در 5 کلاس 4 ساعته…