آموزش سالیدورک

آموزش سالیدورک solidworks

دوره آموزش سالیدورک solidworks توسط مهندس سید ایمان تکمیلی برگذار می شود و مدت زمان دوره 30 ساعت می باشد.هزینه آموزش سالیدورک solidworks  هشت میلیون تومان بوده و بعد از…