آموزش پایتون python

آموزش پایتون python

آموزش پایتون python در مدت زمان ۲۰ ساعت بوده و هزینه آن ۵ میلیون تومان می باشد.آموزش به صورت خصوصی بوده و هر آموزش برای یک نفر می باشد.در صورت…