اسلایدر تصویر

حرکت با نقطه‌ها

تصویر شماره ۴
marc-olivier-jodoin-HIiNFXcbtQ-unsplash
تصویر شماره ۱
ash-edmonds-510555-unsplash
luca-bravo-9l_326FISzk-unsplash
cristina-gottardi-422394-unsplash
nastuh-abootalebi-eHD8Y1Znfpk-unsplash
youssef-sarhan-470786-unsplash
تصویر شماره ۲

حرکت با تصویر بندانگشتی

تصویر شماره ۴
cristina-gottardi-422394-unsplash
تصویر شماره ۱
تصویر شماره ۱
ash-edmonds-510555-unsplash
تصویر شماره ۲
luca-bravo-9l_326FISzk-unsplash
marc-olivier-jodoin-HIiNFXcbtQ-unsplash
nastuh-abootalebi-eHD8Y1Znfpk-unsplash
youssef-sarhan-470786-unsplash

نمایش فلش ها همیشه

نمایش فلش ها در هاور

پنهان کردن فلش ها

انتقال اسلاید

انتقال محو