دوره آموزشی پایتون چقدر زمان می برد؟

35 تا 40 ساعت