مدت زمان دوره آموزشی اکسل چقدر است؟

بسته به سطح شما متفاوت است اما بین 10 تا 15 ساعت