مدت زمان دوره آموزشی موشن گرافیک در شهرقدس چقدر است؟

بسته به هر فرد متفاوت می باشد اما حداقل زمان دوره 60 ساعت و حداکثر 70 ساعت می باشد.نگران یادگیری نباشید تیم تکمان تضمین می کند که تا شما به صورت کامل یاد نگرفته اید دوره را به پایان نرساند