مدت زمان دوره آموزش انیمیشن سازی چقدر است؟

60 ساعت

یعنی 30 جلسه دو ساعته