مدت زمان دوره آموزش طراحی سایت چقدر است؟

30 تا 35 ساعت