مدرس دوره آموزشی موشن گرافیک چه کسی می باشد؟

مدرس دوره مهندس سید ایمان تکمیلی مدیر تیم تکمان دیجیتال سرویس می باشد.در صورت آشنایی بیشتر می توانید اسم ایشان را در گوگل سرچ کنید