مدرس دوره آموزشی پایتون کیست؟

مهندس سید ایمان تکمیلی