مدرس دوره آموزش انیمیشن سازی چه کسی می باشد؟

مهندس سید ایمان تکمیلی مدرس دوره انیمیشن سازی می باشد.برای آشنایی بیشتر فقط کافیست از گوگل درمورد ایشون بپرسید