هزینه ثبت نام در دوره آموزشی پایتون چقدر است؟

5 میلیون و پانصد هزار تومان

5500000 تومان