هزینه ثبت نام در دوره آموزش انیمیشن سازی چقدر است؟

هزینه این دوره 9 میلیون تومان می باشد که می توانید به صورت 2 قسط پرداخت نمایید