هزینه ثبت نام در دوره خصوصی آموزش موشن گرافیک در شهرقدس چقدر می باشد؟

هزینه ثبت نام در این دوره 8 میلیوم تومان می باشد.