هزینه شرکت در دوره آموزش اکسل چقدر است؟

2 میلیون تومان

2000000 تومان